fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

OŚ IV LEADER

„Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Mosina. Etap 1.” –Rogalin, Rogalinek, Mieczewo - PROW Oś 4 Odnowa wsi

Rogalin: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wartość brutto:223 856,48 zł brutto
Rogalinek: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wartość brutto: 122 788,19 zł brutto
Mieczewo: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wartość brutto: 167 936,96 zł brutto

- wartość wnioskowanego dofinansowania (80 % netto): 334 687,00 zł,
- całkowity koszt projektu brutto: 514 581,63 zł brutto

 

„Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Mosina. Etap 2” – Dymaczewo Stare, Nowinki - PROW Oś 4 Odnowa wsi

- Nowinki: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wartość brutto: 177 204,98 zł brutto

- Dymaczewo Stare: budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wartość brutto: 309 961,11 zł brutto

- wartość wnioskowanego dofinansowania (80% netto): 316 856,00 zł.

- całkowity koszt projektu brutto: 487 166,09 zł brutto.

 

„Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Etap 1” – Krajkowo, Radzewice, Żabinko - PROW Oś 4 Odnowa wsi

Krajkowo: roboty rozbiórkowe, termomodernizacja w zakresie dachu i ścian, nawierzchnie utwardzone, elementy małej architektury, ogrodzenie, opaska wokół budynku, instalacja piorunochronna, tereny zielone. Wartość brutto: 89 088,95 zł brutto

Radzewice: roboty rozbiórkowe, termomodernizacja w zakresie dachu i ścian, nawierzchnie utwardzone, elementy małej architektury, roboty inne, instalacja piorunochronna, tereny zielone. Wartość brutto: 168 271,52 zł brutto

Żabinko: nawierzchnie utwardzone, elementy małej architektury, ogrodzenie, opaska wokół budynku, instalacja piorunochronna, tereny zielone. Wartość brutto: 128 362,03 zł brutto

- wartość wnioskowanego dofinansowania (70 % netto): 219.941,00 zł

- całkowity koszt projektu brutto: 385 722,50  zł brutto

 

 „Odbudowa owianej legendą Studni Napoleona” - PROW Oś 4 Małe projekty

- usunięcie starych kręgów, odbudowa studni z kamienia polnego ciętego, wyposażenie w kratę, budowa altany z ławką, utwardzenie terenu

- wartość wnioskowanego dofinansowania (70 % netto ): 19 660,91 zł

- całkowita wartość projektu brutto: 34 547,03.

 

„Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Etap 3” – Wiórek, Świątniki- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ IV LEADER Odnowa i rozwój wsi

Świetlice: Świątniki (termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu), Wiórek (termomodernizacja ścian fundamentowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku).

Wartość dofinansowania: 90 000,00 zł, tj. 61,23% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 146 988,39 zł

Wartość całkowita projektu: 180 795,72 zł.

Modernizacje obu świetlic zostały już zakończone

 

„Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprzęt do zajęć fitness- spinning” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ IV LEADER – małe projekty

Całkowity koszt: 45 553,30 zł brutto

Kwota kwalifikowana: 37 035,20 zł netto

Dofinansowanie: 24 686,26 zł (54,19 %)

 

„Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ IV LEADER – małe projekty

Całkowity koszt: 22 205,19 zł brutto

Kwota kwalifikowana: 18 053,00 zł netto

Dofinansowanie: 14 442,40 zł (65,04 %)

 

„Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Mosina"- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ IV LEADER – małe projekty

Całkowity koszt: 43 886,40 zł brutto

Kwota kwalifikowana: 35 6803,00 zł netto

Dofinansowanie: 25 000,00 zł (56,97%)

 

„Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina. Etap 4” – Krajkowo, Czapury - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ IV LEADER Odnowa i rozwój wsi

Boiska: Czapury (boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy), Krajkowo (boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej).

Wartość dofinansowania: 270 730,00 zł, tj. 65,43% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 413 766,19 zł.

Wartość całkowita projektu: 508 932,41 zł.

Budowa boiska w Czapurach została zakończona w 2013 roku. Boisko z Krajkowie zostało wybudowane.

 

„Budowa świetlicy wiejskiej w Krośnie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Etap I” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ IV LEADER Odnowa i rozwój wsi

Zakres robót: roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, roboty w zakresie hydrauliki i roboty sanitarne.

Wartość dofinansowania: 267 000,00 zł, tj. 27,26% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 979 567,38 zł.

Wartość całkowita projektu: 1 204 867,88 zł.

Wniosek został złożony w 2013 roku i został zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie oczekujemy zaproszenia do podpisania umowy o dofinansowanie. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2014 roku.

 

„Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Mosina. Etap 3 – boisko w Pecnej.”- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ IV LEADER Odnowa i rozwój wsi

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.

Wartość dofinansowania: 250 000,00 zł, tj. 74,81% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 334 169,72 zł.

Wartość całkowita projektu: 411 028,76 zł.\Wniosek został złożony w 2013 roku i został zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie oczekujemy zaproszenia do podpisania umowy o dofinansowanie. Inwestycja została zrealizowana.

 

„Utworzenie skateparku w Gminie Mosina.” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ IV LEADER – małe projekty

Wartość dofinansowania: 44 861,85 zł, tj. % kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 56 077,31 zł.

Wartość całkowita projektu: 68 975,09 zł.

 Inwestycja jest w trakcie realizacji.

 

„Budowa tężni w Gminie Mosina” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ IV LEADER – małe projekty

 Wartość dofinansowania: 40 800,00 zł, tj. 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 51 000,00 zł.

Wartość całkowita projektu: 62 730,00 zł.

 

 

Gmina
najczęściej czytane