fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej

Medal ten jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym osobom, które w sposób szczególny pozytywnie przysłużyły się Gminie Mosina, promując ją swoją osobowością, wiedzą, działalnością, pracą, niezależnie od miejsca urodzenia i zamieszkania. Jest też wyrazem uznania i moralnego zadośćuczynienia dla tych, którzy nie szczędząc sił, czasu, walcząc z różnymi przeciwnościami starali się, aby nasze miasto żyło i rozwijało się.

Pomysłodawcą Medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej była Komisja Promocji Gminy III kadencji. Na jej wniosek, Rada Miejska ustanowiła w roku 1998 najwyższe lokalne odznaczenie, aby uhonorować w ten sposób wybitne osoby za „utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej”. Pierwszymi kawalerami Medalu, w roku 1999 zostali: bohater Wiosny Ludów Jakub Krauthofer-Krotowski, Edward hrabia Raczyński i doktor Kazimierz Maciejewski.

 Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada Miejska w Mosinie przyznaje uchwałą, na wniosek powoływanej przez siebie pięcioosobowej Kapituły na 8-letnią kadencję. W maju każdego roku, Medale wręczane są podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

1999 – 2006

Jacek Szeszuła (Dziekan), Barbara Miczko-Malcher, Zygmunt Pniewski, Janusz Szymonowicz, Józef Stelmach.

2007 - 2015

Barbara Miczko-Malcher (Dziekan), Stanisław Dębiec, Jan Jurgiewicz, Andrzej Kasprzyk i Zygmunt Niemczewski

2015 – 2023

Krzysztof Lipiak (Dziekan), Józefa Roszak-Rosić, Danuta Białas, Jacek Szeszuła, Jerzy Falbierski.

 

 

KAWALEROWIE MEDALU RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

1999

 1. Jakub Krauthofer-Krotowski 3 maja 1848 ogłosił niepodległą Rzeczpospolitą Polską w Mosinie,
 2. Edward Raczyński 1891-1993 prezydent RP na Uchodźstwie.
 3. Kazimierz Maciejewskilekarz, wielki społecznik, mosiński Judym.

2000

 1. ks. Roman Hildebrand – proboszcz w latach 1945 – 1972, budowniczy kościoła w Mosinie
 2. Antoni Jerzak – 1902 – 1985, powstaniec wielkopolski, harcmistrz, założyciel i kapelmistrz orkiestry harcerskiej
 3. Andrzej Kasprzyk – długoletni dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury

2001

 1. Ks. Cz. Szperzyński – proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Krośnie
 2. Mieczysław Konieczny – od 1936 r. prowadził drużynę zuchową ZHP w Mosinie, więzień obozów koncentracyjnych, od stycznia 1948 – grudnia 1949 komendant Hufca ZHP Poznań-Rejon im. Szarych Szeregów, współtwórca harcerskiej orkiestry dętej (1946 r.)

2002

 1. Jan Kałuziński – burmistrz Gminy Mosina w latach 1993-2002
 2. Henryk Kołtoniak – długoletni prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego
 3. Janina Murkowska – lekarz stomatolog, 1912 – 2010 r, pracowała w Mosinie od 1938 r.
 4. Walenty Murkowski – lekarz – pracował w Mosinie od 1932 r. do 1975 r.
 5. Fabian Roszak – społecznik, regionalista, inicjator wielu akcji społecznych, np. budowy pomnika Tadeusza Kościuszki

2003

 1. Dorota Lisek – 1956 – 1990, pedagog, zajmowała się dziecmi specjalnej troski, społecznik, harcmistrz,
 2. Bożena Jakś radna, redaktor Biuletynu Mosińskiego
 3. Rozstrzelani na Rynku

2004

 1. Ignacy Sterczyński – kompozytor, organista i dyrygent
 2. Zbigniew Miczko – matematyk, wieloletni nauczyciel szkół rolniczych i wykładowca telewizyjnego cyklu dla uczniów technikum, znakomity metodyk, założyciel OKS, redaktor Biuletynu Mosińskiego
 3. Kinga i Leon Kostrzewscy – nauczyciele z Rogalinka
 4. Antoni Dziatkowiak – wybitny kardiochirurg, który ufundował stypendium dla mosińskiej młodzieży

2005

 1. Leokadia i Kazimierz Skrzypczakowie – nauczyciele z Daszewic
 2. Marian Rembowski – 1916 – 1999 w czasie wojny łącznik w Batalionach Chłopskich, więzień obozu w Żabikowie, Oświęcimiu i Mauthausen. Po wojnie działa w PSL, współpracuje z St. Mikołajczykiem.
 3. Ks. Edward Majka – ur. 1943, od 1996 proboszcz parafii pw. św. Mikołaja

2006

 1. Ryszard Małecki – przedsiębiorca – założył działającą do dziś firmę LUMO, społecznik, filantrop,
 2. Czesław Jencz – radny I kadencji, członek Zarządu Miasta i Gminy Mosina, prezes OSP, sołtys wsi Pecna.
 3. Danuta Białas – nauczyciel, społecznik, harcmistrz, wieloletnia komendantka Hufca ZHP w Mosinie – przez wiele kadencji radna.

2007

 1. Zofia Morasz – Skonka –  autorka kilkuset prac malarskich i rysunków prezentujących piękno Wielkopolski.
 2. Józef Skonka – regionalista
 3. Ks. Konrad Kaczmarek – ur. w 1928 r. w latach 1973 – 1981 proboszcz parafii pw. sw. Mikołaja w Mosinie
 4. Stanisław Tubis – nauczyciel, animator sportu, komandor MKŻ

2008 

 1. Ludwik Lipiak 1899 – 1982 powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Od 1924 mieszkaniec Mosiny. Ofiara represji stalinowskich.
 2. Marian Strenk 1948 – 2009 – wydawca pierwszej gazety lokalnej „Ziemia Mosińska” –

2009

 1. Witold Wilhelm – artysta, filantrop, restaurator figur świętych, pomysłodawca monety MOSIN,
 2. Piotr Mocek – 1897 – 1919 uczestnik I wojny światowej, powstaniec wielkopolski,

2010

 1. Lucyna Smok – nauczycielka, malarka, społecznik
 2. Wincenty Różański – poeta

2011

      1. Alicja Tymińska – dyrektor LIMARO

2012

 1. Bronisława Dawidziuk – prezes chóru pw. św. Cecylii
 2. Stanisław Wincenty Kasznica – rektor UAM, ujednolicił prawo administracyjne w II Rzeczpospolitej,
 3. Stanisław Józef Kasznica – żołnierz wyklęty, ostatni komendant NSZ

2013

 1. Wiktoria Myszkier – 1901 – 1993, nauczycielka geografii i j. polskiego.
  Kazimierz Myszkier – 1907 – 1996 nauczyciel, od 1929 instruktor, harcmistrz ZHP. W czasie II wojny światowej współtworzył Szare Szeregi, działał w podziemiu.
 2. Maciej Nowaczyk – 1895 – 1966, pierwszy powojenny burmistrz Mosiny
 3. Teresa Miładowska – prowadziła Koło Gospodyń Wiejskich i tworzyła teatr objazdowy
  Jerzy Miładowski – Sybirak, którzy przybył do Polski w 1946 r. Przez 10 lat był sołtysem Baranówka.

2014

 1. Jacek Szeszuła – samorządowiec, regionalista

2015

 1. Krystyna Małecka – przedsiębiorca, filantrop
 2. Marek Pruchniewski –  dramatopisarz i scenarzysta

2016

 1. Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka, która obchodzi w tym roku 70-lecie swojego nieprzerwanego istnienia. Orkiestra uświetnia wszystkie uroczystości patriotyczne, koncertuje w Polsce i za granicą.
  Przez orkiestrę przewinęło się kilka setek harcerzy. Orkiestrę prowadziło tylko 3 dyrygentów: Antoni Jerzak, Marek Kordowski i Maciej Kubacki.
 2. Marian Szczepaniak – trener i działacz sportowy
 3. Antoni Nadolny – muzyk i wychowawca młodzieży
 4. Dorota i Jacek Strzeleccy – plastycy i animatorzy kultury

 2017

 1. Aleksandra Pruchniewska – wieloletnia dyrektorka Mosińskiej Biblioteki Publicznej, propagatorka działań na rzecz czytelnictwa i biblioteki.
 2. Mosiński Chór Kościelny pw. św. Cecylii – chór z ponad 100-letnią tradycją, uświetniający gminne uroczystości, koncertujący poza granicami gminy.

2018

1. Roman Czeski - artysta-plastyk, regionalista, popularyzator historii i tradycji, autor licznych wystaw, tablic pamiątkowych, legend, anegdot i powiastek o Mosinie oraz pomnika Eleganta.

 

2019

 1. Włodzimierz Gabrielski - z zawodu technik-mechanik, z zamiłowania pasjonat, badacz, piewca promujący historię Gminy Mosina i jej mieszkańców, współinicjator oznaczania okolicznościowymi tabliczkami grobów Powstańców Wielkopolskich na mosińskim cmentarzu jak i mosinian, ktorzy są pochowani na innych nekropoliach, współautor okolicznościowej publikacji wydanej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 2. Alojzy Szabelski - z zawodu drukarz, z zamiłowania, społecznik w pracy na rzecz swojego środowiska, regionalista i kolekcjoner głównie wiejskich wytworów kultury materialnej człowieka. Jego  zbiory z dziedziny drukarstwa i introligatorstwa są jedną z atrakcji turystycznych Gminy Mosina. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Drugi Głos znad Warty, założycielem przystani wodnej im. Jana Pawła II w Rogalinku (na swoim gruncie), współzałożycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Kotwica Rogalinek. O jego działalności powstał film "Drukarz na wodzie".

2020/ 2021

 1. Józefa Roszak - Rosić
 2. Erazm Walkowiak
 3. Krąg Instruktorski T.W.A. Elita przy Hufcu ZHP w Mosinie

2022

 1. Bogumiła Mayerówna – zasłużona nauczycielka
 2. Mosińscy Uczestnicy Powstań 1918-1921

2023

 1. DOROTA DOMAGAŁA - organizatorka życia społecznego i kulturalnego w Rogalinku.

Nauczycielka matematyki i następnie dyrektor szkoły podstawowej w Rogalinku. W latach 2007 - 2019 pełniła funkcję sołtysa, inicjując różnego rodzaju prace mające podnieść standard życia społeczności tej wsi. Współpracowała aktywnie z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na tym terenie co zaowocowało pozytywną oceną jej działania i dużym poparciem jej kandydatury. W 2017 r. była laureatką 15 edycji konkursu „Sołtys Roku" , a także „Gospodyni Roku" w powiecie poznańskim. Działa również w Towarzystwie Przyjaciół Dębów Rogalińskich, stowarzyszeniu zajmującym się ochroną przyrody i unikatowych łęgów rogalińskich z ich dębami. W latach 2002 - 2006 była radną Rady Miejskiej w Mosinie. To tylko niektóre elementy Jej działalności z pisma wnioskodawców podpisanego przez wiele podmiotów.

 1. DZIECI MOSIŃSKIE ARESZTOWANE W RAMACH AKCJI ODWETOWEJ WE WRZEŚNIU 1943 R.

W bieżącym tj. 2023 roku minie 80 lat od masowych aresztowań dokonanych przez poznańskie gestapo na mieszkańcach Mosiny. Od 29.01.1943 do 22.04.1943 r. aresztowano 128 osób. Aresztowanym zarzucano trucie zwierząt gospodarskich niemieckich mieszkańców miasta i okolicy, sabotaż gospodarczy i działalność konspiracyjną. Kolejna fala aresztowań związanych z podobnymi zarzutami dotknęła miasto we wrześniu 1943 r. Aresztowano wówczas ponad 220 mieszkańców Mosiny i okolicy, w tym 48 dzieci w wieku od 7 miesięcy do 16 lat. Od początku II wojny aresztowano razem 58 dzieci.

Mosińskie Dzieci zostały nazwane „dziećmi polskich terrorystów". Część z aresztowanych została skierowana do działającego już Obozu dla Małoletnich w Łodzi przy ul. Przemysłowej, do Dzierżązni, Potulic, a po ukończeniu 16 roku życia były przekazywane do obozów koncentracyjnych Gross Rosen, Bergen Belsen czy Ravensbruck. Najmłodsze trafiły do sierocińców celem zgermanizowania.

Jakim zagrożeniem dla III Rzeszy mogło być 2-letnie czy 10-letnie dziecko ? Trudno to sobie wyobrazić. Dzieci te nie zaznały ciepła rodzinnego domu i szczęśliwego dzieciństwa, część straciła najbliższych członków rodziny. Te, którym było dane przeżyć wróciły okaleczone psychicznie, często schorowane.

Upamiętnienie tych dramatycznych wydarzeń związanych z aresztowaniami w ich 80 rocznicę, będzie wyrazem szacunku i pamięci dla tej grupy młodocianych więźniów - Mosińskich Dzieci - tak ciężko doświadczonych podczas II wojny światowej.


Zgłaszanie kandydatów do Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Kandydatów do wyróżnienia Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej wraz z uzasadnieniem dokonań, mają prawo zgłaszać mieszkańcy Gminy Mosina, organizacje, instytucje i stowarzyszenia.

Wnioski w zamkniętych kopertach z dopiskiem "MEDAL", należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie, pokój 21 Urzędu Miejskiego w Mosinie, do końca marca każdego roku.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Uchwała w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Regulamin Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Gmina
najczęściej czytane