fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej

Każdego roku Rada Miejska przyznaje Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej – najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie osób za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej wybierana jest na wniosek Komisji Promocji i Współpracy Samorządowej przez Radę Miejską na ośmioletnią kadencję.

Skład Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej 2015 – 2023

Krzysztof Lipiak – Dziekan, Józefa Roszak – Rosić, Danuta Białas, Jacek Szeszuła, Jerzy Falbierski. Głosowanie nad wnioskami o przyznanie Medalu jest tajne. Kapituła rekomenduje Radzie Miejskiej tylko te kandydatury, które przegłosowano jednomyślnie. Rada decyduje o przyznaniu Medalu w drodze uchwały.

Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

1999

 1. Jakub Krauthofer-Krotowski – 3 maja 1848 ogłosił niepodległą Rzeczpospolitą Polską w Mosinie,
 2. Edward Raczyński 1891-1993 prezydent RP na Uchodźstwie.
 3. Kazimierz Maciejewski – lekarz, wielki społecznik, mosiński Judym.

2000

 1. ks. Roman Hildebrand – proboszcz w latach 1945 – 1972, budowniczy kościoła w Mosinie
 2. Antoni Jerzak – 1902 – 1985, powstaniec wielkopolski, harcmistrz, założyciel i kapelmistrz orkiestry harcerskiej
 3. Andrzej Kasprzyk – długoletni dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury

2001

 1. Ks. Cz. Szperzyński – proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Krośnie
 2. Mieczysław Konieczny – od 1936 r. prowadził drużynę zuchową ZHP w Mosinie, więzień obozów koncentracyjnych, od stycznia 1948 – grudnia 1949 komendant Hufca ZHP Poznań-Rejon im. Szarych Szeregów, współtwórca harcerskiej orkiestry dętej (1946 r.)

2002

 1. Jan Kałuziński – burmistrz Gminy Mosina w latach 1993-2002
 2. Henryk Kołtoniak – długoletni prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego
 3. Janina Murkowska – lekarz stomatolog, 1912 – 2010 r, pracowała w Mosinie od 1938 r.
 4. Walenty Murkowski – lekarz – pracował w Mosinie od 1932 r. do 1975 r.
 5. Fabian Roszak – społecznik, regionalista, inicjator wielu akcji społecznych, np. budowy pomnika Tadeusza Kościuszki

2003

 1. Dorota Lisek – 1956 – 1990, pedagog, zajmowała się dziecmi specjalnej troski, społecznik, harcmistrz,
 2. Bożena Jakś – radna, redaktor Biuletynu Mosińskiego
 3. Rozstrzelani na Rynku

2004

 1. Ignacy Sterczyński – kompozytor, organista i dyrygent
 2. Zbigniew Miczko – matematyk, wieloletni nauczyciel szkół rolniczych i wykładowca telewizyjnego cyklu dla uczniów technikum, znakomity metodyk, założyciel OKS, redaktor Biuletynu Mosińskiego
 3. Kinga i Leon Kostrzewscy – nauczyciele z Rogalinka
 4.  Antoni Dziatkowiak – wybitny kardiochirurg, który ufundował stypendium dla mosińskiej młodzieży

2005

 1. Leokadia i Kazimierz Skrzypczakowie – nauczyciele z Daszewic
 2. Marian Rembowski – 1916 – 1999 w czasie wojny łącznik w Batalionach Chłopskich, więzień obozu w Żabikowie, Oświęcimiu i Mauthausen. Po wojnie działa w PSL, współpracuje z St. Mikołajczykiem.
 3. Ks. Edward Majka – ur. 1943, od 1996 proboszcz parafii pw. św. Mikołaja

2006

 1. Ryszard Małecki – przedsiębiorca – założył działającą do dziś firmę LUMO, społecznik, filantrop,
 2. Czesław Jencz – radny I kadencji, członek Zarządu Miasta i Gminy Mosina, prezes OSP, sołtys wsi Pecna.
 3. Danuta Białas – nauczyciel, społecznik, harcmistrz, wieloletnia komendantka Hufca ZHP w Mosinie – przez wiele kadencji radna.

2007

 1. Zofia Morasz – Skonka –  autorka kilkuset prac malarskich i rysunków prezentujących piękno Wielkopolski.
 2. Józef Skonka – regionalista
 3. Ks. Konrad Kaczmarek – ur. w 1928 r. w latach 1973 – 1981 proboszcz parafii pw. sw. Mikołaja w Mosinie
 4. Stanisław Tubis – nauczyciel, animator sportu, komandor MKŻ

2008 

 1. Ludwik Lipiak 1899 – 1982 powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Od 1924 mieszkaniec Mosiny. Ofiara represji stalinowskich.
 2. Marian Strenk 1948 – 2009 – wydawca pierwszej gazety lokalnej „Ziemia Mosińska” –

2009

 1. Witold Wilhelm – artysta, filantrop, restaurator figur świętych, pomysłodawca monety MOSIN,
 2. Piotr Mocek – 1897 – 1919 uczestnik I wojny światowej, powstaniec wielkopolski,

2010

 1. Lucyna Smok – nauczycielka, malarka, społecznik
 2. Wincenty Różański – poeta

2011

      1. Alicja Tymińska – dyrektor LIMARO

2012

 1. Bronisława Dawidziuk – prezes chóru pw. św. Cecylii
 2. Stanisław Wincenty Kasznica – rektor UAM, ujednolicił prawo administracyjne w II Rzeczpospolitej,
 3. Stanisław Józef Kasznica – żołnierz wyklęty, ostatni komendant NSZ

2013

 1. Wiktoria Myszkier – 1901 – 1993, nauczycielka geografii i j. polskiego.
  Kazimierz Myszkier – 1907 – 1996 nauczyciel, od 1929 instruktor, podharcmistrz ZHP. W czasie II wojny światowej współtworzył Szare Szeregi, działał w podziemiu.
 2. Maciej Nowaczyk – 1895 – 1966, pierwszy powojenny burmistrz Mosiny
 3. Teresa Miładowska – prowadziła Koło Gospodyń Wiejskich i tworzyła teatr objazdowy
  Jerzy Miładowski – Sybirak, którzy przybył do Polski w 1946 r. Przez 10 lat był sołtysem Baranówka.

2014

 1. Jacek Szeszuła – samorządowiec, regionalista

2015

 1. Krystyna Małecka – przedsiębiorca, filantrop
 2. Marek Pruchniewski –  dramatopisarz i scenarzysta

2016

 1. Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka, która obchodzi w tym roku 70-lecie swojego nieprzerwanego istnienia. Orkiestra uświetnia wszystkie uroczystości patriotyczne, koncertuje w Polsce i za granicą.
  Przez orkiestrę przewinęło się kilka setek harcerzy. Orkiestrę prowadziło tylko 3 dyrygentów: Antoni Jerzak, Marek Kordowski i Maciej Kubacki.
 2. Marian Szczepaniak – trener i działacz sportowy
 3. Antoni Nadolny – muzyk i wychowawca młodzieży
 4. Dorota i Jacek Strzeleccy – plastycy i animatorzy kultury
2017
 1. Aleksandra Pruchniewska – wieloletnia dyrektorka Mosińskiej Biblioteki Publicznej, propagatorka działań na rzecz czytelnictwa i biblioteki.
 2. Mosiński Chór Kościelny pw. św. Cecylii – chór z ponad 100-letnią tradycją, uświetniający gminne uroczystości, koncertujący poza granicami gminy.

2018

 1. Roman Czeski - artysta-plastyk, regionalista, popularyzator historii i tradycji, autor licznych wystaw, tablic pamiątkowych, legend, anegdot i powiastek o Mosinie oraz pomnika Eleganta.

2019

 1. Włodzimierz Gabrielski - z zawodu technik-mechanik, z zamiłowania pasjonat, badacz, piewca promujący historię Gminy Mosina i jej mieszkańców, współinicjator oznaczania okolicznościowymi tabliczkami grobów Powstańców Wielkopolskich na mosińskim cmentarzu jak i mosinian, ktorzy są pochowani na innych nekropoliach, współautor okolicznościowej publikacji wydanej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 2. Alojzy Szabelski - z zawodu drukarz, z zamiłowania, społecznik w pracy na rzecz swojego środowiska, regionalista i kolekcjoner głównie wiejskich wytworów kultury materialnej człowieka. Jego  zbiory z dziedziny drukarstwa i introligatorstwa są jedną z atrakcji turystycznych Gminy Mosina. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Drugi Głos znad Warty, założycielem przystani wodnej im. Jana Pawła II w Rogalinku (na swoim gruncie), współzałożycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Kotwica Rogalinek. O jego działalności powstał film "Drukarz na wodzie".

Zgłaszanie kandydatów do Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Kandydatów do wyróżnienia Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej wraz z uzasadnieniem dokonań, mają prawo zgłaszać mieszkańcy Gminy Mosina, organizacje, instytucje i stowarzyszenia.

Wnioski w zamkniętych kopertach z dopiskiem "MEDAL", należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie, pokój 21 Urzędu Miejskiego w Mosinie, do końca marca każdego roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane w tym roku kalendarzowym, lecz w następnym.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Uchwała w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Regulamin Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Gmina
najczęściej czytane