fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Slajd 1

Gmina Mosina realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej”. Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, złożono w grudniu 2016 r.

Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Mosina poprzez utworzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się nad Kanałem Mosińskim na ogólnodostępny obszar rekreacyjno-przyrodniczy. Przewidziano zagospodarowanie zieleni, ścieżki małą architekturę oraz oświetlenie i monitoring. Projekt zakłada również kampanię informacyjno –promocyjną, w tym  m.in. koszt warsztatów z budowania karmników i budek lęgowych, nagrody w konkursie plastycznym, ulotki, plakaty

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31.12.2018 r.

Wartość dofinansowania: 1 247 726,43 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 467 913,45 zł brutto

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 516 485,60 zł brutto


Gmina Mosina pozyskała środki zewnętrzne, na projekt „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska  na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę  małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej”.  Przewiduje on budowę ścieżki pieszo-rowerowej na „gliniankach” wraz z małą infrastrukturą edukacyjną ( tablice edukacyjne) i miejscami do odpoczynku dla turystów oraz rewitalizację ścieżki pieszej „Osowa Góra- Jezioro Budzyńskie” wraz z małą infrastrukturą  edukacyjną (wiata edukacyjna, tablice edukacyjne, taras widokowy) w rejonie tzw. „Szwedzkich Gór”.

Patronem merytorycznym projektu jest Wielkopolski Park Narodowy. Całkowita wartość to koszt w wysokości: 1 950 146,05 złotych. Dofinansowanie wynosi 1 453 622, 53 ( 85%) i pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.4.1a „Działanie o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 30.05.2019 r.


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/ nadużyciach finansowych.
Gmina Mosina, jako beneficjent projektu pn.: „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000 poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez  specjalny adres e-mail: POIS@mr.gov.pl i elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Gmina
najczęściej czytane