fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 „Dotacje na innowacje” -  „Inwestujemy w waszą przyszłość”

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina” 1.10.2013- 31.12.2014

Gmina Mosina w marcu 2013 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina”  w konkursie w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i we wrześniu 2013 roku otrzymaliśmy informację o przyjęciu projektu do dofinansowania. Po zebraniu niezbędnej dokumentacji umowa o dofinansowanie została podpisana 22.10.2013 roku. W ramach projektu zostanie przekazane 200 komputerów  - laptopów z dostępem do Internetu na 5 lat dla gospodarstw domowych kwalifikujących się do projektu  tj.  objętych systemem świadczeń socjalnych oraz rodzinnych, a  także osoby z niepełnosprawnością, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego upoważniającego do pobierania świadczeń socjalnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot najniższych gwarantowanych świadczeń rentowych i emerytalnych, dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Uczestnicy projektu  zostaną także obowiązkowo przeszkoleni z obsługi komputera oraz Internetu. Ponadto 60 komputerów trafi do 5 szkół z naszej gminy. Opracowany został Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a także formularz zgłoszeniowy, które mieszkańcom zostały udostępnione wiosną 2014 r. Rekrutacja uczestników projektu została już przeprowadzona. Przeprowadzono także akcję promocyjną mająca na celu dotarcie z informacją o zasadach udziału w projekcie do jak największej liczby gospodarstw domowych. Po wyłonieniu uczestników projektu przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.

a) Wartość dofinansowania:  1 992 000,00 zł.   tj. 100 % kosztów kwalifikowalnych.

b) Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 992 000,00 zł.

c) Wartość całkowita projektu: 1 992 000,00 zł.

Gmina
najczęściej czytane