fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ulicy Żeromskiego w Mosinie

Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  na budowę ścieżki rowerowej w ramach budowy ulicy Żeromskiego w Mosinie.

Kwota dofinansowania wynosi 215 791,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2024 r.


Gmina Mosina zakończyła modernizację 18 placów zabaw na terenie Gminy Mosina.

Projekt został współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycje zrealizowała firma MAGIC GARDEN Sp. z o.o. wybrana w drodze postępowania przetargowego.

Termin zakończenia inwestycji: 30.06.2022 r.

Dofinansowanie wyniosło 120.878,00 zł

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 263.712,00 zł

Zmodernizowane place zabaw:

 1. plac zabaw w Mosinie, ul. Jeziorna
 2. plac zabaw w Mosinie, ul. Powstańców Wielkopolskich (Park Miejski)
 3. plac zabaw w Mosinie, ul. Nizinna
 4. plac zabaw w Mosinie, ul. Kalinowa
 5. plac zabaw w Mosinie, ul. Nałkowskiej
 6. plac zabaw w Rogalinku, ul. Kościelna
 7. plac zabaw w Radzewicach, ul. Sportowa
 8. plac zabaw w Krośnie, ul. Leśna
 9. plac zabaw w Dymaczewie Nowym
 10. plac zabaw w Dymaczewie Starym, ul. Bajera
 11. plac zabaw w Rogalinie, ul. Nowa
 12. plac zabaw w Mieczewie
 13. plac zabaw w Czapurach, ul. Kręta
 14. plac zabaw w Nowinkach
 15. plac zabaw w Borkowicach
 16. plac zabaw w Krajkowie
 17. plac zabaw w Sasinowie
 18. plac zabaw w Żabinku

 „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina”

Gmina Mosina realizuje projekt pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina” Umowa została zawarta w dniu 27.10.2020 r.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i wizerunkowej Gminy Mosina wraz z podniesieniem jakości życia mieszkańców poprzez modernizację 18 placów zabaw na terenie Gminy.

Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 189 971,54 zł, w tym ze środków EFRROW:  120 878,00 zł

Termin zakończenia zadania planowany na: 30.09.2021 r.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Lider Zielonej Wielkopolski

   


Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach (obejmująca rozbudowę, przebudowę oraz termomodernizację) – etap I

Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową świetlicy w Sowinkach i zgłoszona została gotowość do odbioru odpowiednim służbom (Sanepid i Straż Pożarna).
Inwestycja  obejmuje rozbudowę, przebudowę i termomodernizację świetlicy, budowę parkingu, placu zabaw, dojść, dojazdów, boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej i utwardzenie terenu.

Wykonawca: Przemysław Birk, Mal-Bud ze Śremu
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie:  884 580, 63 zł

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dofinansowanie Gmina Mosina pozyskała za pośrednictwem LGD Lider Zielonej Wielkopolski.

   


„Przebudowa i zmiana sposobu  użytkowania części budynku  na świetlicę wiejską w Borkowicach”

Gmina Mosina realizuje projekt pn. „Przebudowa i zmiana sposobu  użytkowania części budynku  na świetlicę wiejską w Borkowicach” Umowa została zawarta w dniu 10.07.2017r.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Borkowice poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej umożliwiającą lepsze jej wykorzystanie na cele społeczności lokalnej. Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej u mieszkańców obszaru LGD oraz  zwiększenie wykorzystania infrastruktury społeczno-kulturalnej. Stworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i rozwoju kultury.

Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji :  252 368,61 zł, w tym ze środków EFRROW:  130 554 zł

Termin zakończenia zadania planowany na: 31.07.2018 r.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Lider Zielonej Wielkopolski

 


„Modernizacja świetlicy sołeckiej w Daszewicach obejmująca termomodernizację”

Gmina Mosina realizuje projekt pn. „Modernizacja świetlicy sołeckiej w Daszewicach obejmująca termomodernizację”.  Umowa została zawarta w dniu 10.07.2017 roku.

Projekt głównie ma na  celu podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Daszewice poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej umożliwiającą lepsze jej wykorzystanie na cele społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji : 87 420,60 zł, w tym ze środków EFRROW:  45 224 zł

Termin zakończenia zadania planowany na: 31.07.2018 roku

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Lider Zielonej Wielkopolski 

 


„Modernizacja świetlicy sołeckiej w Mieczewie obejmująca termomodernizację”

Gmina Mosina realizuje projekt pn. „Modernizacja świetlicy sołeckiej w Mieczewie obejmująca termomodernizację”.  Umowa została zawarta w dniu 10.07.2017 roku.

Projekt głównie ma na  celu podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Mieczewo poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej umożliwiającą lepsze jej wykorzystanie na cele społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji : 74 705,10 zł, w tym ze środków EFRROW:  38 646 zł

Termin zakończenia zadania planowany na: 31.07.2018 r.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Lider Zielonej Wielkopolski.

Gmina
najczęściej czytane