fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i kl. I w szkołach podstawowych

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i kl. I w szkołach podstawowych.

Szanowni Rodzice.

Na przełomie lutego i marca rozpoczniemy rekrutację dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolny (czyli kl. „0”) w szkołach podstawowych. Podobnie jak w roku ubiegłym rekrutacja będzie odbywała się w formie naboru elektronicznego. Szczegółowe terminy rekrutacji podam Państwu na początku lutego.

Zapisy do przedszkoli

Rodzice dzieci ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole składają wniosek, natomiast dla dzieci będących już przedszkolakami i chcących w danym przedszkolu pozostać, składana jest tylko deklaracja (termin na złożenie tej deklaracji w przedszkolu to 20 stycznia). Wnioski dla kandydatów do przedszkoli będą wypełniane elektronicznie przez rodziców, drukowane i składane do szkół/ przedszkoli. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły.

Zmianie uległy kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji do przedszkoli. Dodatkowe punkty na drugim etapie rekrutacji mogą uzyskać kandydaci spełniający następujące warunki:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą - kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;

3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty;

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty;

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie określająca kryteria rekrutacyjne do przedszkoli: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_279.pdf

Rekrutacja do kl. I

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpocznie się na początku marca. Tutaj kryteria rekrutacyjne nie uległy zmianie i dotyczą tylko dzieci, które chcą rozpocząć naukę w szkole poza obwodem zamieszkania. Kryteria rekrutacyjne określa Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_527.pdf Dzieci 7-letnie, mieszkające w obwodzie szkoły do której od września 2021 chcą się zapisać do kl. I, zostaną do tej szkoły przyjęte po złożeniu wniosku o przyjęcie.

Szczegółowe harmonogramy rekrutacji dzieci zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, wraz z podaniem adresu strony internetowej przez którą będzie ten proces się odbywał, zostaną przedstawione w lutym.

 

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu
Anna Balcerek-Kałek

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane