fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G


Czynne w : poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 11:00 - 19:00

soboty w godz. 9:00 - 17:00

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.


Tel. 61 8132 321 w. 2 lub +48 697 888 420

Mail: wywozy@pukmosina.pl

Do PSZOK-u można samodzielnie, nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dostarczyć:

- odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);

- bioodpady (odpady kuchenne z wyłączeniem części zwierzęcych, np. skóry, kości i błony, trawa, liście, drobne gałęzie - o średnicy maks. 3 cm i długości maks. 30 cm);

- przeterminowane leki (można również oddawać w aptekach na terenie Gminy Mosina),

- chemikalia (detergenty, farby, tusze, rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin);

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (np. niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok od mieszkańca oraz styropian poremontowy);

- zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motocykli i motorowerów oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – w ilości 4 sztuk rocznie od mieszkańca),

- odpady z mikroiniekcji odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

- odpady z tekstyliów i odzieży.

Do PSZOK-u w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą przyjmowane:
- zmieszane odpady komunalne;
- odpady zawierające azbest;
- części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii), opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych;
- odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety, oznaczeń), odpady w opakowaniach cieknących;
- urządzenia przemysłowe, odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej, sprzęt budowlany.

UWAGA: podczas oddawania odpadów w punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych należy okazać się dowodem wpłaty za gospodarowanie odpadami.

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronach mosina.pl i pukmosina.pl