fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Na podstawie  art. 37 b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz. 503 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr LXIX/795/18  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w dniach od 28 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt uchwały udostępniony zostanie ponadto na stronie internetowej Gminy pod adresem: bip.mosina.pl → Urząd Miejski → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Uchwała Krajobrazowa.

Uchwała została opracowana dla całego obszaru gminy Mosina z wyznaczeniem obszarów o różnych regulacjach. Granice wyznaczonych obszarów zostały opisane oraz przedstawione na załączniku graficznym.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina lub zmieniamykrajobraz@mosina.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2024 r.  Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Więcej informacji (uchwała i uzasadnienie) na stronie: http://bip.um.mosina.pl/um/organy-gminy/burmistrz/obwieszczenia-planistyczne/uchwalakrajobrazowa.html

 
Dla Mieszkańca
najczęściej czytane