fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Uchwała krajobrazowa - pierwsze spotkanie za nami

W pierwszym spotkaniu informacyjnym poświęconym uchwale krajobrazowej dla Gminy Mosina udział wzięli mieszkańcy, radni, gminni aktywiści, pracownicy Urzędu oraz projektantki opracowujące dokument – łącznie ponad 20 osób.

ZOBACZ PREZENTACJĘ

Podczas dyskusji uczestnicy zgodnie stwierdzili, że krajobraz Gminy Mosina jest zanieczyszczony reklamami. Nagromadzenie tablic reklamowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, a także zły stan techniczny wielu z nich – to najważniejsze wątki, na które zwracano uwagę. Tematy te będą istotne zarówno przy opracowywaniu dokumentu regulującego warunki i zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, jak i w planowaniu przez Gminę działań doraźnych, mających poprawić jakość przestrzeni publicznych.

Kolejnym wyzwaniem dla Mosiny pozostaje edukacja estetyczna. Pomimo kilku inicjatyw oddolnych
w tym zakresie, temat ciągle pozostaje niewyczerpany. Sytuacją idealną byłoby przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, pogadanek w każdej grupie wiekowej i społecznej – tj. dla przedsiębiorców, mieszkańców, uczniów, a nawet dla firm zajmujących się tworzeniem reklam w gminie – jak podkreślali gminni aktywiści.

Z uwagi na zainteresowanie uczestników kolejnymi spotkaniami, w tym na aktywny udział w tworzeniu mosińskiej uchwały krajobrazowej, nastąpi weryfikacja przyjętego harmonogramu. Po przeanalizowaniu wniosków (o ile takowe spłyną), ustalona zostanie data następnego spotkania oraz jego zakres merytoryczny, gdyż konsultacje społeczne zostały zaplanowane dopiero w kolejnych etapach prac nad uchwałą.

Należy podkreślić, że uczestnicy spotkania wykazywali się szczególną troską o jakość przestrzeni Mosiny. Ich bogate doświadczenie w działaniach  na rzecz jej poprawy, pozwoliło na przeprowadzenie rzeczowej i niezwykle merytorycznej dyskusji, co w przypadku spotkań on-line jest bardzo cenne.

Wszystkim biorącym udział w spotkaniu bardzo dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy.

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane