fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Lokalny Program Rewitalizacji

Opis do koncepcji architektonicznej „Modernizacji i rewitalizacji Pl. 20 Października w Mosinie”


Celem zespołu autorskiego było wypracowanie koncepcji przekształcenia placu - rynku, polegającej na podniesieniu jego atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej jako „salonu” miasta oraz uhonorowanie historycznych założeń kompozycyjnych.


Zasady kompozycji
Generalna koncepcja w twórczy sposób nawiązuje do historycznego układu urbanistycznego miasta. W przyszłych pracach planistycznych powinno się dążyć do możliwie maksymalnego odtworzenia miasta w jego formie miasta średniowiecznego. Należy dążyć do uzupełnienia tkanki urbanistycznej a przebieg dawnych murów miejskich podkreślić zabudową, ulicami i roślinnością. Stanowić to będzie uporządkowanie zabudowy i podniesienie turystycznej atrakcyjności miasta. W obrębie rynku proponuje się podzielenie placu na dwie części zróżnicowane co do funkcji i formy. W części południowej, w miejscu dawnego kościoła proponuje się postawienie ażurowego zadaszenia z lekkimi, przeszklonymi pawilonami. Będzie ono spełniać rolę miejsca rekreacji mieszkańców, zadaszonej sceny, plenerowych wystaw a przede wszystkim ogródków gastronomicznych. Drobny handel, usługi lub gastronomia zlokalizowane zostaną na placu w przeszklonych pawilonach, których przydział będzie koncesjonowany przez miasto. W części północnej, w miejscu istniejącego trawnika została zaprojektowana część reprezentacyjna placu. Pozostawiono istniejące drzewa a kompozycję placu dopełniono nowymi nasadzeniami. Po tych zabiegach cały plac zostanie wyłożony kostką brukową, tworząc elegancką płaszczyznę. Dzięki tym wszystkim zabiegom rynek powinien stać się miejscem uroczystości (lokalnych, państwowych i kościelnych), festynów, targów, happeningów, wystaw oraz pokazów. Rynek będzie więc spełniał funkcje reprezentacyjne, handlowe i rekreacyjne.


Zabudowa kubaturowa
Budynki otaczające rynek charakteryzują się zróżnicowaną, eklektyczną i typową dla małych miast formą. Projekt nie przewiduje ingerencji w zabudowę. Winna ona zostać poddana szczegółowej analizie przy pracach modernizacyjnych w uzgodnieniu z właścicielami, co do ich funkcji i zakresu modernizacji. Szczególnie starannego opracowania wymagają partery budynków oraz ujednolicenie reklam z zastosowaniem motywu charakterystycznego dla Mosiny. Należy wymienić wszystkie wychodzące na chodniki stopnie na granitowe oraz wszystkie kraty w studzienkach doświetlających piwnice na nowe. Studzienki winne zostać obrobione kostką z granitu. Jeżeli nie zostanie znalezione miejsce na toalety publiczne w jednym z budynków wokół placu proponuje się zamianę jednego z pawilonów na płatne toalety.


Studia kolorystyki pierzei
Przy opracowaniu kolorystyk pierzei rynkowych należy kierować się następującymi zasadami:
zasada pierwsza
– najstarsze domy parterowe w kolorach bardzo jasnych, pastelowych,
– domy zaprojektowane w manierze klasycystycznej w kolorystyce z mocnym tłem i jasnymi detalami architektonicznymi,
– domy współczesne, modernistyczne w intensywniejszych kolorach,
zasada druga
– elewacje północne, jaśniejsze,
– elewacje południowe, ciemniejsze,
zasada trzecia
– poszczególne pierzeje w tonacji dominującej, np.: zachodnia zielona a wschodnia beżowa
zasady pozostałe
– dachy czerwone, ceramiczne o tym samym kącie nachylenia,
– podmurówki, płoty, detale z czerwonej cegły klinkierowej,
– stolarka okienna (biała) i drzwiowa drewniana.


Kompozycja nawierzchni
Nawierzchnia placu ma nawiązywać do istniejącego tu dawniej bruku. Podział kompozycyjny uwzględnia gabaryty placu. Posadzka została zaprojektowana z kostki brukowej przedzielonej pasami o odmiennej fakturze i kolorze (jedne w kolorze szarym, drugie w kolorze czerwonym). Jezdnie będą wykonane z kostki brukowej ciemno szarej. Prawdopodobnie kostka brukowa jest obecnie podbudową pod jezdniami asfaltowymi i powinna zostać wykorzystana w trakcie modernizacji, co może potanić inwestycję. Wszystkie krawężniki z szarego granitu. Chodniki z kostki granitowej szarej, z pasami rozdzielającymi jak na placu.


Mała architektura
Założono, że elementy małej architektury (siedziska, pachołki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacji turystycznej itp.) muszą cechować się prostotą, odpornością na wandalizm oraz trwałością. Ze względu na narzuconą w regulaminie konkursu formę lamp oświetleniowych proponuje się zastosować pozostałe elementy o takiej samej stylistyce co ujednolici wygląd placu a w przyszłości potani eksploatację. Fontanna jako główna atrakcja rynku będzie zlokalizowana na osi widokowej ulicy Krotowskiego. Woda będzie wytryskiwała bezpośrednio z posadzki tworząc różne konfiguracje. Na zimę i w czasie uroczystości zostanie wyłączona i wtedy nie będzie stanowić przeszkody ograniczającej wielkość i dostępność placu. Naprzeciw Urzędu Miasta proponuje się utworzenie przejezdnego placu, który podkreśli rangę Urzędu.


Zieleń
W koncepcji zrezygnowano z zieleni klombowej. Istniejące drzewa zostaną zachowane i częściowo dokomponowane. Pozostawiono drzewa wzdłuż chodników, które stanowią charakterystyczną formę dla miast wielkopolskich. Przy nowych nasadzeniach proponuje się drzewa odporne na miejskie zanieczyszczenia: platan klonolistny (ang. London Plane).


Oświetlenie
Rynek, centrum miasta wymaga systemu oświetlenia, który poza funkcją oświetlenia terenu, podkreśli jego główne elementy. Przewiduje się lampy tradycyjne zgodnie z zaproponowanymi w regulaminie, których zadaniem będzie oświetlenie głównych ciągów przyulicznych oraz rynku ciepłym światłem. Należy również wprowadzić oświetlenie reflektorowe w posadzce skierowane na zieleń, dominantę, urząd miasta jako najważniejszy budynek na placu. Wszystkie wloty ulic na plac zostaną podkreślone dodatkowym oświetleniem. Podświetlona będzie fontanna o zmieniającej się kolorystyce. W posadzce placu zastosowano ciągłe pasma świetlne wykorzystujące technologię diod świecących LED. Dopiero projekt techniczny oświetlenia określi rodzaj, ilość, jakość i usytuowanie opraw na rynku.


Organizacja ruchu
Ze względu na brak miejsc parkingowych na placu najwłaściwszą decyzją byłoby wykonanie parkingu pod placem, który to zapewniłby pełne potrzeby parkingowe dla mieszkańców jak również dla obsługi Urzędu Miasta. Jednak ze względu na zbyt mały budżet przeznaczony na modernizację jest to niewykonalne. Ponieważ plac powinien nadal pełnić role głównego centrum miasta w koncepcji nie zrezygnowano z miejsc parkingowych na placu. Niestety ze względu na zwiększenie atrakcyjności funkcjonalnej rynku zmniejszy się ilość miejsc parkingowych z 90 na 60. Jako podstawową zasadę ruchu przyjęto układ ronda wokół placu. Od niego będą istniały sięgacze obsługujące centrum starego miasta. W celu stworzenia placu, jako chętnie odwiedzanego miejsca został on uprzywilejowany dla ruchu pieszego. Wymagać to będzie ograniczenia ruchu samochodowego poprzez wyprowadzenie ruchu przelotowego poza jego obręb. Ul. Niezłomnych – Plac – ul. Poznańska powinna otrzymać pas ruchu rowerowego ale musi to być skoordynowane z układem istniejących i projektowanych ścieżek rowerowych w całym mieście. Koncepcja nie przewiduje różnych rozwiązań uzależnionych od problemów komunikacyjnych a jedynie etapowanie rozłożone w czasie i uwzględniające możliwości finansowe miasta. Zaprojektowano miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz stojaki na rowery.


Instalacje
Przy pracach modernizacyjnych powinna zostać uporządkowana cała infrastruktura techniczna w obrębie placu. Przed przystąpieniem do modernizacji trzeba będzie wykonać, oprócz projektu wykonawczego posadzek również projekty odwodnienia (również odprowadzenie wody z dachów) oraz projekt oświetlenia i iluminacji. Odrębnym zagadnieniem będzie nadzór służb archeologicznych nad wszelkimi pracami ziemnymi. W czasie tych prac powinien zostać ustalony obrys murów dawnego kościoła (pod wezwaniem św. Stanisława) na placu a następnie odtworzony jego rysunek w posadzce wraz z tablicą pamiątkową.


Integracja z niepełnosprawnymi
Przewiduje się wykonanie obniżeń w krawężnikach umożliwiających w pełni korzystanie z rynku i ulic przez osoby niepełnosprawne.


Zestawienie nawierzchni


Rynek i chodniki
- kostka brukowa, płomieniowana 15/15/8, szara (granit Strzelin)
- płyty granitowe, płomieniowane gr. 8 cm, 25/25 cm, czerwone (granit Vanga)
- kostka brukowa, płomieniowana 15/15/8 cm, ciemno szara (sjenit Przedborowa)


Droga rowerowa
- płyty granitowe, płomieniowane gr.10 cm, czerwone (granit Vanga)


Jezdnie
- jezdnie wraz z „rynsztokiem”; kostka brukowa 16/16/16 cm ciemno szara (sjenit Przedborowa), powierzchnia cięta

 

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane