fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkursach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Poniżej będą pojawiały się artykuły związane z tematyką organizacji pozarządowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Komunikat dotyczący porad prawnych

Do 28 lutego br. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą funkcjonowały w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Małe granty - ZHP

Oferty realizacji zadania publicznego - małe granty Hufiec ZHP Mosina

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego - wyniki

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że dokonał podziału środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Zgłoszenia przedstawicieli NGO do komisji oceniającej oferty

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji oceniającej oferty.

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2022 rok

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2022.

Czytaj więcej...

Znajomi Kłapouszka i Spółki

Relacja organizatorów z realizacji projektu dofinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

Zmiany w sposobie składania ofert w otwartych konkursach ofert

Ważne! Zmiany w sposobie składania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej...

Konsultacje Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

Konsultacje projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 odbywają się w terminie od 30 września 2021r. do 5 listopada 2021r. włącznie.

Czytaj więcej...

Działania Godne Uwagi poszukiwane!

Ruszyła kolejna edycja konkursu!

Czytaj więcej...

Posłuszny pies pomocniczy - szkolenie dla psów

Spółdzielnia socjalna Psarvard realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków PFRON.

Czytaj więcej...

Mosińskie NGO-sy z dofinansowaniem od Wojewody

Dwie organizacje z Mosiny otrzymały wsparcie i będą mogły realizować zgłoszone do konkursu zadania.

Czytaj więcej...

Bezpłatne zajęcia dla Seniorów z Mosiny

Centrum Edukacji i Aktywności Społecznej zaprasza na bezpłatne warsztaty z dietetykiem i fizjoterapeutą dla Seniorów z Mosiny.

Czytaj więcej...

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie

„Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich.

Czytaj więcej...

„GOZpodarne wyzwanie”

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału konkursie Stena Recycling „GOZpodarne wyzwanie”, w którym do wygrania jest grant o wysokości 5 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

Webinaria dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Webinaria służą zapoznaniu się z projektem ustawy m.in. w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych.

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane