fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkursach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Poniżej będą pojawiały się artykuły związane z tematyką organizacji pozarządowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi"

Nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 miliony złotych.

Czytaj więcej...

Jak wspierać i rozwijać aktywność mieszkańców bez zbędnej formalizacji?

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału na platformie ZOOM.

Czytaj więcej...

Dofinansowania z rządowego programu KLUB 2021

Cztery kluby sportowe z Mosiny otrzymały dofinansowanie z Programu KLUB 2021.

Czytaj więcej...

Nagrody Sportowe powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego.

Czytaj więcej...

Oferty realizacji zadań publicznych - małe granty

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych w formie małych grantów.

Czytaj więcej...

OSP - włączcie się w ważne badanie!

Badanie realizowane są w ramach projektu OSP - Potencjał Młodych.

Czytaj więcej...

OPS, MOK, OSIR i organizacje pozarządowe jako instytucje wsparcia seniorów na terenie Gminy Mosina

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie.

Czytaj więcej...

ZmieniaMY krajobraz!

Gmina Mosina w 2021 roku, rozpoczyna intensywne prace nad opracowaniem własnej uchwały krajobrazowej

Czytaj więcej...

Konkurs „Seniorzy w akcji”

W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 15 000 zł.

Czytaj więcej...

27 luty - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 luty to wyjątkowy dzień. Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej...

1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Budżet zostanie przeznaczony m.in. na dofinansowanie zakupu wózków o napędzie elektrycznym, protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też na refundacje kosztów studiów.

Czytaj więcej...

Nowy Klub Sportowy Dęby Rogalin!

Przy Szkole Podstawowej w Rogalinie im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego powstał właśnie nowy Klub Sportowy Dęby Rogalin.

Czytaj więcej...

Pula 50 000 zł dla organizacji pozarządowych

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Czytaj więcej...

Warsztaty dla osób poszukujących własnej drogi rozwoju

Wyrusz w podróż do świadomego rozwoju. Dzięki tym spotkaniom wzmocnisz swoje poczucie wartości, i pewność siebie

Czytaj więcej...

Bieg Biało-Czerwonej

Ze względu na obostrzenia bieg zostaje przeniesiony na sierpień/ wrzesień.

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane