fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkursach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Małe granty - MKŻ

Do Urzędu Miejskiego wpłynęła oferta złożona przez Mosiński Klub Żeglarski

Czytaj więcej...

Małe granty - ZHP

Oferty realizacji zadania publicznego - małe granty Hufiec ZHP Mosina

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego - wyniki

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że dokonał podziału środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Zgłoszenia przedstawicieli NGO do komisji oceniającej oferty

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji oceniającej oferty.

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2022 rok

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2022.

Czytaj więcej...

Zmiany w sposobie składania ofert w otwartych konkursach ofert

Ważne! Zmiany w sposobie składania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej...

Posłuszny pies pomocniczy - szkolenie dla psów

Spółdzielnia socjalna Psarvard realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków PFRON.

Czytaj więcej...

Oferty realizacji zadań publicznych - małe granty

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych w formie małych grantów.

Czytaj więcej...

27 luty - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 luty to wyjątkowy dzień. Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej...

Nowy Klub Sportowy Dęby Rogalin!

Przy Szkole Podstawowej w Rogalinie im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego powstał właśnie nowy Klub Sportowy Dęby Rogalin.

Czytaj więcej...

NGO dostaną dodatkowy miesiąc na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia przesuwającego w tym roku standardowe terminy sprawozdawcze.

Czytaj więcej...

NGO i tarcze

Ciekawy artykuł z portalu ngo.pl na temat wsparcia i tarcz osłonowych dla organizacji pozarządowych w związku z pandemią koronawirusa.

Czytaj więcej...

Raport „Organizacje pozarządowe wobec pandemii”

Prezentujemy pierwsze w Polsce wyniki badań wpływu pandemii koronawirusa na kondycję organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

„Działaj Lokalnie”

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” .

Czytaj więcej...

Spotkanie otwarte z NGO - woj. wielkopolskie

Zapraszamy przedstawicieli NGO oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie.

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane